Baltic Wool Conference

Baltic Wool Conference på Gotland den 8-10 oktober 2020.

Konferensen vänder sig till företag och organisationer som vill hitta samarbeten, byta erfarenheter, få nya idéer och utveckla företagandet runt lokalt producerad ull och  ullprodukter. Konferensen hålls på engelska och presenterar föreläsare även från Finland och våra baltiska grannländer. Bifogat finns vårt första nyhetsbrev – anmäl dig för mer info via länken här: https://balticwoolconference.com/ 

Svensk ull för en hållbar framtid

Under två dagar, den 11-12 november, arrangerade Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala län, Svenska Fåravelsförbundet, Ullkontoret, Ullförmedlingen och föreningen Ullvilja branschträffen” Svensk ull för en hållbar framtid” i Uppsala.

Presentationer från programmet 11-12 november