Anmälan till Spinn-SM 2022

Du anmäler ditt deltagande genom att maila till spinnsm@ullvilja.se med följande uppgifter: Pdf-fil

Namn
Adress
Telefon/mobilnummer
E-postadress
Vilken/vilka tävlingskategorier du önskar delta i
Uppge om du är medlem i ullvilja eller ej


Du mottar en bekräftelse per mail att du är anmäld och får samtidigt betalningsuppgifter och OBS!: Du måste skriva ditt för- och efternamn samt ”SpinnSM” på inbetalningen.
Endast frågor rörande anmälan/betalning sker till ovan adress. Alla ev frågor rörande själva tävlingen, se nedan.

Kostnad per kategori är 250:-
Är du inte medlem i Ullvilja tillkommer en avgift på 100 kr (engångsavgift per person) som ger dig medlemsskap ett helt år (helårsavgift är 200 kr).

Vi hoppas givetvis att du fortsätter att vara medlem i föreningen för att stödja vårt arbete. I båda fallen: märk inbetalningen med SpinnSM och ditt namn!

När ovan betalningsuppgifter är oss tillhanda kommer du att få ett mail ifrån den person som administrerar utskick av ullen. Från och med nu ställer du alla frågor till den personen.

Efter sista anmälningsdatum kommer du få den ull du ska arbeta med samt en blankett som du fyller i och skickar in tillsammans med det garn du har tillverkat.
OBS!:Blanketten måste bifogas ditt garn och alla uppgifter måste vara med!

Garnet måste skickas till angiven adress som du av administratören får anvisning om. Inte till någon annan adress, vi får problem då detta sker och massor av tid går till spillo. Kontakta administratören om du är osäker på något.

Glöm inte att bifoga dina anteckningar ang tillverkningen av ditt garn, som beskrivs i respektive
kategori. Glömmer du detta är det svårt för oss att veta hur du har tänkt och ditt garn blir
svårbedömt

1: Anmäl dig per mail till angiven mailadress, tillsammans med dina uppgifter.
2: Invänta bekräftelse, betala in deltagaravgift/deltagaravgifter till angivet swishnummer eller angivet bankgiro som du får i din bekräftelse. Glöm inte att märka inbetalningen med SpinnSM samt ditt namn.
3: Invänta mail ifrån administratör med instruktioner.
4: Invänta utskickad ull samt anmälningsblankett som ska bifogas med ditt inskickade garn
5: Skicka garn inklusive, av dig, ifylld anmälningsblankett samt dina anteckningar till angiven adress senast det datum som är angivet av administratör.