Ull SM 2021

Ull SM
Inskickade bidrag & vinnare presenteras  Söndag 31 oktober

Sista datum för anmält deltagande/inskickade fällar Måndag 11 oktober

Ull-auktion sker på inskickad ull om så önskas
Till dig som är fårägare eller som har intresse för ullfällar
Välkommen att delta i årets Ull-SM!


Vare sig du har egna får och därmed tillgång till egna klippta fällar eller intresserad av ull genom andras ullfällar, är du välkommen att anta utmaningen att delta i årets Ull-SM!
Detta är ett sätt att få veta mer om vilken ullkvalitet dina får, eller den ull du inskaffat, besitter.

Det är fjärde året som arrangemanget Ull-SM och SM i handspinning drivs i föreningen Ullviljas regi. Ett sätt att lyfta ullen och kunskapen är att utmana fårullsintresserade och handspinnare att delta i dessa två SM.

Du kan skicka in höstull, vårull eller helårsull för att delta i Ull-SM, max två fällar per ras i underkategori (se nedan för kategoriindelning), nyklippta eller klippta tidigare. Som hel fäll räknas fäll inklusive lårull, exklusive buk-, ben- och huvudull (det fjuniga.) Fällarna studeras noga av en kunnig jury och resultaten presenteras Söndag 31 oktober.


En första, andra och tredjepristagare utses. Dock får samtliga fällar ett skriftligt protokoll med juryns utlåtande. Om du vid anmälan även medger försäljning av din/dina fällar, kommer de säljas på ullauktionen i direkt anslutning till prisutdelningen. Vid tidigare års auktioner har fällarna sålts för 650-2.000 kr/st. Om du istället anger att du önskar ha ullen i retur ombesörjer vi detta mot portokostnad.


Vill du delta?
De fällar som skickas in, delas in i två klasser med rasindelning, i underkategorier:
. 1) Lantras med underkategorierna= finull, rya, leicester, allmoge, gute, spaelsau, gotland och korsningar inom lantrasgruppen.
. 2) Crossbred med underkategorierna = texel, dorset, svartnos, oxford down, shropshire, suffolk, jämtlandsfår, m fl, samt korsningar inom crossbredgruppen eller mellan lantras och crossbred.
För att förtydliga hur många fällar du kan delta med: Max två fällar per ras betyder att du t.ex kan skicka in 2 fällar finull + 2 fällar rya + 2 fällar leicester osv i Klass 1. Detsamma gäller för Klass 2.

Du anmäler ditt deltagande genom att maila till ullsm@ullvilja.se och betalar in anmälningsavgiften till Ullvilja på swishkonto 123 674 14 66 eller till bg 286-5939, märk med ullsm och ditt namn.
Anmälningsavgift är 50 kr per fäll för medlem i Ullvilja.
Vi fordrar att du är medlem i föreningen och är du inte medlem i Ullvilja är avgiften 50 kr per fäll plus 100 kr (engångsavgift per person) som ger dig medlemsskap året ut 2021 (helårsavgift är 200 kr).
Vi hoppas givetvis att du fortsätter att vara medlem i föreningen för att stödja vårt arbete.

Du får mer information då du anmält och betalt in anmälningsavgift/avgifter, hur du packar och vart du skickar ditt bidrag. För att delta måste fällarna vara mottagna till den adress du får vid anmälan, senast 11 oktober.

Välkommen med ditt/dina bidrag hälsar vi i Ullviljas styrelse!
Ull-SM och SM i handspinning kommer framöver att förläggas i anslutning till ull-arrangemang på olika platser i landet. Ansvarar du idag för ett ullarrangemang och tror dessa SM skulle vara intressant att stå värd för, kontakta info@ullvilja.se för vidare diskussion.