SM handspinning 2021 Kategori lin

Du ska tillverka ett 2-eller flertrådigt garn av det lin du får skickad till dig vid
anmälan.

Det står dig fritt att tillverka garnet på slända eller spinnrock (till spinnrock räknas
även el-rock). Du ska spinna/tvinna garn för stickning, till vilket/vilka ändamål
bestämmer du.

Materialet är ifrån Växbo lin.

Linhantering har en mycket lång historia tillbaka i tiden, det är också helt annorlunda
än ull vilket betyder att du kanske måste läsa på lite om hur man spinner, tvinnar och
ev efterbehandlar garnet. Och inte minst för att kanske förkovra dig i linets historia
vilken är spännande.

Vi ber dig att anteckna lite kort hur du tänkt kring ditt garn och gärna också en
fundering kring varför linet är lämpligt till detta ändamål.

Du behöver inte skriva en lång formulering, men nedan måste vara noterat:
Vikt och längd på ditt inskickade garn
Spinnteknik/tvinnteknik
Ev särskild hantering före- under tiden du spunnit/tvinnat eller efter du har spunnit
Använt dig av spinnrock eller slända

Vi hoppas att du har roligt under arbetet!

Lycka till önskar vi i föreningen Ullvilja!

Eventet är mer en utmaning för var enskild individ än en tävling och jämförelse med andra
deltagare.
Varje år kan du delta i två klasser: en något lättare utmaning samt en av mer avancerad art. Vi
hoppas på så sätt att de som inte spunnit så länge, också utmanar sig själva att delta.
Ullen och teknikerna kan variera år från år, tanken med detta är att lyfta viss ull och ge dig en chans
att lära känna olika karaktärer samt olika tekniker.
Eventet ska vara en individuell utmaning och givetvis är uppgiften inte alltid lätt beroende på vad
du som deltagare har arbetat med/prövat på och hur långt du har kommit i din utveckling. En av de
anledningar vi uppmuntrar dig att delta är för att utvecklas som enskild spinnare. Det ska vara
lärorikt och roligt. Kanske tar du fram litteratur och läser på, funderar och analyserar en del. Med
förhoppning om ert deltagande hoppas vi också att ni låter uppgiften vara:Handens arbete och
hjärtats glädje!