ULL och SPINN-SM 2022-2023

Vem vann.

Vinnarna i SpinnSM 2022

Ull-SM och SM i handspinning kommer framöver att förläggas i anslutning till ull-arrangemang på olika platser i landet, eller digitalt, beroende på hur pandemin förhåller sig.
Ansvarar du idag för ett ull-arrangemang och tror dessa SM skulle vara intressant att stå värd för, kontakta info@ullvilja.se för vidare diskussion.

Vinnarna i Ull-SM 2022-2023