Året viktigaste dag

Kallelse årsmöte Ullvilja ideell förening

Den 12 maj kl. 16.00. Digitalt

 Amnälan till info@ullvilja.se senast 10/5. Ni får då länken till mötet

På hemsidan finner du också föreningens stadgar och information om medlemskap, Endast betalande medlemmar är röstberättigade om sådan fråga uppstår.

Bokslut
Inbjudan och dagordning
Verksamhetsberättelse

Välkomna hälsar styrelsen!

Dagordning för årsmötet:

1. Mötet förklaras öppnat

2. Val av ordförande för Årsmöte

3. Val av sekreterare för Årsmöte

4. Godkännande av röstlängd, dvs vilka av de närvarande som får rösta

5. Val av två rösträknare som även justerar och skriver under mötesprotokollet när mötessekreteraren har renskrivit det

6. Mötets giltighet

7. Frågan om godkännande av dagordningen

8. Styrelsens verksamhetsrapport för det avslutade året inklusive rapporter från arbetsgrupperna

9. Styrelsens ekonomiska rapport för det avslutade året

10. Revisorernas granskning av styrelsens ekonomiska rapport

11. Frågan om ansvarsfrihet för sittande styrelse för den tid som revisionen avser.

12. Verksamhetsplan för närmaste året

13. Budget för närmaste året och beslut om medlemsavgiftens storlek. Olika medlemsavgifter får förekomma.

14. Val av styrelse

15. Val av årets revisorer

16. Val av tre valberedare för nästa årsmötets val

17. Inkomna motioner

18. Övriga frågor

19. Mötet förklaras avslutat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *