KONTAKT

Roger Bush, Dalarna, (ordförande)

Anso Norling, Gotland, (sekreterare)

Chrestina Olsson,  Dalarna (kassör)

Tina Ehn, Uppland (ledamot)

Monica Hellberg Södermanland, (ledamot)

Jenny Andersson, Gotland, (ledamot)

Harriet Edeholt, Västerbotten (ledamot)

Alan Waller, Södermanland (suppleant)

Barbro Nord, Södermanland (suppleant

Skicka ett mail till : info@ullvilja.se

Eller använd nedanstående formulär.