KONTAKT

Roger Bush, Dalarna, (ordförande)

Anso Norling, Gotland, (sekreterare)

Chrestina Olsson,  Dalarna (kassör)

Tina Ehn, Bohuslän (ledamot)

Monica Hellberg Södermanland, (ledamot)

Kate Isenberg, Värmland (ledamot)

Stefan Moberg,  (ledamot)

Alan Waller, Södermanland (suppleant)

Jenny Andersson, Gotland (suppleant

Skicka ett mail till : info@ullvilja.se