KONTAKT

Ring oss: 

Marianne Fröberg, Södermanland, (ordförande) 070-3016822

Marita Jönsson, Skåne, (sekreterare) 073-0811015

Madeleine Marklund, Västerbotten, ( kassör) 070-5877204

Alan Waller, Södermanland, (ledamot) 070-3924514

Tomas Olsson, Västmanland, (ledamot) 070-6870861

Birgitta Lindh Andersson, Härjedalen, (ledamot) 070-5762826

Jenny Andersson, Gotland, (ledamot) 073-6763615

 

Eller skicka ett mail till : info@ullvilja.se

 

Eller använd nedanstående formulär.