KONTAKT

Ring oss: 

Marianne Fröberg, Södermanland, (ordförande070-3016822

Marita Jönsson, Skåne, (sekreterare073-0811015

Cherstina Olsson,  Dalarna (kassör) 070-2770151

Alan Waller, Södermanland, (ledamot070-3924514

Monica Hellberg Södermanland, (ledamot) 0704-966422

Jenny Andersson, Gotland, (ledamot073-6763615

Anna Hedendahl, Jämtland (ledamot) 076-8445587

Roger Busch, Dalarna (supplant) 072-3815555

Barbro Nord, Södermanland (supplant) 070-6261030

Eller skicka ett mail till : info@ullvilja.se

Eller använd nedanstående formulär.