KONTAKT

Ring oss: 

Marianne Fröberg, Södermanland, (ordförande) 070-3016822

Marita Jönsson, Skåne, (sekreterare) 073-0811015

Cherstina Olsson, ( kassör) 070-2770151

Alan Waller, Södermanland, (ledamot) 070-3924514

Tomas Olsson, Västmanland, (ledamot) 070-6870861

Monica Hellberg Södermanland, (ledamot) 0704-966422

Jenny Andersson, Gotland, (ledamot) 073-6763615

Anna Hedendahl, Jämtland (ledamot) 076-8445527

Eller skicka ett mail till : info@ullvilja.se

Eller använd nedanstående formulär.