MEDLEM

VÄLKOMMEN att bli medlem i föreningen ULLVILJA!

Det har länge funnits ett behov av att samverka kring den svenska ullen, men nationella nätverk har saknats. Därför startades i början av 2018 den ideella föreningen ULLVILJA. Syftet med föreningen är att främja och utveckla förädling av ull, med fokus på svensk fårull. Alla är välkomna att delta, både små och stora företag, privatpersoner och föreningar. Medlemmar finns i hela landet och avsikten är att initiera och driva projekt som främjar den svenska ullförädlingen samt se till att alla som jobbar för en svensk ullförädling har en plattform att mötas på.

Bli medlem genom att sätta in årsavgiften 200 kr – eller valfritt högre belopp – på ULLVILJAs bg 286-5939 (ange namn och mailadress). Det går även bra att Swisha till 123 674 14 66 (ange namn och mailadress).Då stöttar du arbetet med att få mer svensk ull från fårgårdarna in i förädlings-processen. Här är QR kod.

Vi har några arbetsområden som du som blir medlem gärna får engagera dig i. Skicka ett mail till info@ullvilja.se om du vill stötta inom något av följande områden eller om du har andra idéer på hur du vill jobba inom ULLVILJA för att utveckla den svenska ullförädlingen.

  • Yrkesutbildningar
  • Ursprungsmärkning
  • Maskinutveckling
  • Lobbyverksamhet
  • Logistik kring rå ull
  • Ull- och Spinn-SM

Välkommen som medlem i en ung förening som redan har mycket samlad kunskap! Tillsammans kan vi få saker att hända kring den svenska ullen så att den tas tillvara i större omfattning än idag. Vi kan också öka kunskapen om svensk ull både hos allmänheten och hos dem som arbetar med ull.

Med anledning av dataskyddsförordningen, GDPR, vill vi informera dig om att vi behandlar dina personuppgifter/medlemsuppgifter (namn, e-post) enligt gällande förordning. Läs mer www.datainspektionen.se