Ull SM 2023-2024

Information inför UllSM 2023-2024 , Årets Klasser i Ull SM 2023-2024, Anmälan

Välkomna att delta i Ull SM 23-24!

Anmälningen öppnar den 1 november och stänger på nyårsafton 31
december.

Det kostar 125 kr per fäll och du ska ha betalat in avgiften före du fyller i din
anmälan. Deltagaravgift betalas in till bankgiro 286-5939, glöm ej att ange namn vid inbetalningUllen skickar du så att den är oss tillhanda i Kil mellan 15 till och med 31
januari. Mer instruktioner kommer om hur du bäst packar och skickar.

Ullen bedöms sedan i februari och i samband med Fårfesten i Kil som äger rum
i slutet av vecka 9 kommer medaljer och diplom att delas ut liksom
bedömningarna.

Ullen din kan antingen säljas på plats i Kil Arena eller senare på Tradera, men
du kan även få tillbaka din ull med bedömningen om du vill behålla den. Om
ullen inte blir såld kan den även skänkas till Ullvilja för att användas till nästa
års Spinn SM eller doneras till en skola som arbetar med ull. Hur du gör med
varje fäll fyller du i när du anmäler ullen.

Anmälan är digital här på vår hemsida och du fyller i ett formulär för varje
fäll som du vill delta med. På så sätt får varje fäll en egen rad så att det blir
enkelt att pricka av fällen när den anländer.

Du kan delta med två fällar i varje klass och i år är det 37 klasser som det
går att anmäla sig till. Om det blir färre än åtta fällar i en klass kommer vi att
sammanföra den klassen med annan ull som liknar så mycket som möjligt för
att få en rättvis bedömning.

Bedömningen är indelad i tre delar

Första är rena fakta såsom fällens vikt, klipptid, fiberlängd och annat viktigt.
Andra delen är sådant som kan påverkas genom avel och urval vilket är olika
för de olika klasserna.
Tredje delen är i vilket skick som ullen presenteras. Är den välklippt eller är det
mycket småskräp t ex så bedöms detta här.

Tre domare går igenom ullen enskilt fäll för fäll och registrerar utan att
rådgöra med varandra sina bedömningar av fällens beskaffenhet. Sedan läggs
poängen ihop och vi får fram de som fått mest poäng och på så sätt har
vunnit.
Ullen kan vara renrasig eller från korsningsdjur. Leta rätt på den klass som
stämmer in på din ull och för att det ska vara lättare att förstå de olika
klassindelningarna följer här förklaringar klass för klass.

Första kategorin är Merino

Här har vi delat på vit och pigmenterad ull från Jämtlandsfåren då det finns en
hel del av båda delarna som brukar delta i SM och då ska de få sina egna
bedömningar.
Om ett lamm har en Poll Merinofar och Jämtlandsmor så räknas det till
Jämtlandsfår så endast renrasiga Poll Merino ska anmälas till Poll
Merinoklassen.

Så har vi den lilla kategorin Crossbred

som verkligen borde bli större med fler deltagande fällar utifrån många
handspinnares intressen. Vi hoppas få in ull från fina Texelfår då den ullen har
en alldeles speciell plats på marknaden. Ostfriesare och Svartnosfår har varit
med sedan SM startade, men behöver bli fler deltagare för att kunna ha sina
egna klasser. Ni som har de raserna bör gå samman och se till att era fina får
blir bedömda i egna klasser genom att påminna varandra om att anmäla sig!
I klasserna vit respektive pigmenterad crossbred hamnar korsningar mellan
lantraser och andra ex Finull x Dorset, Texel x Finull eller om det inte blir 8
fällar av de rasspecifika klasserna.

Så kommer vi då till det svenska guldet…våra Lantrasklasser.

I alfabetisk ordning kommer då Finullen först och det är vår förhoppning och
stora önskemål att denna fantastiska fårras ska få ha fyra egna klasser. Det
har hittills inte hänt, men kanske kan de bli så nu? Peppa varandra ni som har
Finullsfår så att det blir många många finullsfällar inskickade.

Gutefåren har lyst med sin frånvaro. Varför? undrar vi i SM kommittén. Vi kan
ha glömt, men så vitt vi minns har det endast varit med korsningar med Gute
och det är ju synd. Kom igen nu Gutefårägare och chocka oss genom att
anmäla två fällar per gård! Vi vill se mycket fin guteull i Kil!

Så har vi klassen Päls. Den finns både med lamm och får, vit och pigmenterad,
och här platsar du in med din Leicester, Gotland eller korsningar dem emellan.
Tänk gärna på att vårull av Gotlandstacka kan vara en dröm för en spinnare då
den har den där förtjusande bottenullen som inte bör finnas i lammullen. Glöm
alltså inte bort tackorna.

Så har vi då den rasen som har tagit Ull SM till sitt hjärta. Ryafåret. Vår mest
hotade lantras där ullen är viktig i avelsarbetet har varit så bra på att skicka in
sina änglafällar i olika kulörer till SM: Heder åt dessa fårägare och fortsätt så!

Lantras Lamm Vit, Får Vit, Lamm Pigmenterad och Får Pigmenterad är till för
de korsningar som kan ha den mest ljuvliga ull som inte platsar i rastypiska
klasser samt för de klasser där det blir för få deltagande fällar. Kommer det
endast in fyra pigmenterade fällar från finullslamm t ex så hamnar de här i
detta uppsamlingsheatet. Även korsningar mellan Allmogefår och andra
lantraser ex Klövsjö x Finull, Rya x Fjällnäsfår eller Gute x Dala Päls kommer
hit, så här kan det spreta väldigt!

Allmogefår har i år fått en klass för varje underavdelning och vår förhoppning
är att varje klass ska kunna delta utan att sammanföras med andra. Är det
färre än åtta fällar så kommer de att hamna i Allmoge Får eller Lammklassen
liksom korsningar inom Allmogeraserna ex Klövsjö x Fjällnäsfår, Gestrike x
Helsinge eller Dala Päls x Svärdsjö.

Hoppas att du har klart för dig att Ull SM är en spännande, rolig och lärorik
upplevelse att delta i och vi som jobbar med detta gör det idéellt för att vi
anser att detta är något som behövs. Nu kommer vi även att få besök av flera
utländska ullkännare som ska studera SM och prisutdelningen på plats i Kil,
men mer om detta senare.

Välkommen med din anmälan och väl mött i Kil vecka 9!

Kia Gabrielsson Beer för Ull SM kommittén inom Ullvilja