Årsmöte för Ullvilja ideell förening

Torsdag 20 april kl 18 på zoom

Anmäl dig via e-post till info@ullvilja.se

Angående motioner: Enligt Ullviljas stadgar ska motioner till ett årsmöte vara styrelsen tillhanda senast 31/1. Men eftersom årsmötet lagts i april i år och kallelsen går ut först nu tycker vi ändå att det bör finnas en möjlighet att skicka in motioner.
Har du ett förslag på motion, skicka den till styrelsen senast 31/3! E-posta motionen till info@ullvilja.se

Kallelse med dagordning
Ekonomiska rapporter
Bokslut 2022
Verksamhetsberättelse 2022

Föregående årsmötesprotokoll 2022

Ull-SM vinnarna 2022-2023

Presentation av vinnade fällar hitta hittar ni på YouTube (de första 50 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=e0V2BlGOOc0

Bland de 129 inskickade fällarna fördelandes medaljerna till….

Klass Crossbread
Brons: Lena Lindberg C4
Silver: Birgitta L Andersson C1
Guld: Birgitta L Andersson C4

Klass Lantras
Brons: Marie Rydin-Alveskog L9
Silver: Birgitta L Andersson L14
Guld: Harriet Edeholt Öberg L 8

Klass Lantras Allmoge Får
Brons: Yvonne Stafås Sörlie LAF 4
Silver:
Guld: Sofia Ståhl LAF 2 och Anja Lunnerfjord LAF 3

Klass Lantras Allmoge Lamm
Brons: Charlotta Lindqvist LAL 1
Silver: Ann-Christin Andersson LAL 5
Guld: Ann-Christin Andersson LAL 2

Klass Lantras Finull Lamm Vit
Brons: Titti Strömne LFLV 1
Silver: Titti Strömne LFLV 8
Guld: Tina Smedberg LFLV 7

Klass Lantras Pigmenterad
Brons: Harriet Edeholt Öberg LFP 1
Silver: Lena Lindberg LFP 2
Guld: Tina Smedberg LFP 6

Klass Lantras Päls Lamm Pigmenterad
Brons:
Silver: Eva Sund LPLP 4 och Kari Lewin LPLP6
Guld: Eva Sund LPLP 7

Klass Lantras Päls Lamm Vit
Brons: Birgitta E Göransson LPLV 2
Silver: Kari Lewin LPLV 6
Guld: Carina Jäkentalo LPLV 7

Klass Lantras Rya Får Pigmenterad
Brons: Annika Wahreus LRFP 5
Silver: Karin Fransson LRFP 6
Guld: Karin Fransson LRFP 2

Klass Lantras Rya Får Vit
Brons: Dorthe Haubor Nielsen LRFV 2
Silver: Katarina Lindström LRFV 1
Guld: Birgitta Alexandersson LRFV 6

Klass Lantras Rya Lamm Pigmenterad
Brons: Karin Fransson LRLP 1
Silver: Anna Berggren LRLP 11
Guld: Katarina Lindström LRLP 13

Klass Lantras Rya Lamm Vit
Brons: Katarina Lindström LRLV 11
Silver: Ann Nilsson LRLV 3
Guld: Birgitta Alexandersson LRLV 4

Klass Merino Jämtlandsfår Pigmenterad
Brons: Carina Jäkentalo MJP 2
Silver: Birgitta L Andersson MJP 1
Guld: Birgitta Ericsson MJP 3

Klass Merino Jämtlandsfår Vit
Brons: Carina Jäkentalo MJV 11
Silver:
Guld: Anna Hedendahl MJV 15 och Carina Jäkentalo MJV 5

Klass Merino Poll Merino
Brons: Kulla Gård i Nye MPM 5
Silver: Carina Alfredsson MPM 2
Guld: Birgitta L Andersson MPM 4

Auktion på SM fällar

Ingen har väl missat att Medaljörerna kommer att presenteras på Får festen i Kil!
De fällar som får medalj kommer att auktioneras ut direkt på plats i Kil.
Hela lördagen är det aktiviteter i Kils arena 10-17. se programmet

De som inte kan delta fysiskt ges möjlighet att se auktionen på Youtube.
Man kommer även att kunna lägga Bud. Mer info hur detta går till senare.
Fällarna som inte får pris och ska säljas kommer att läggas ut på Tradera.
Ullfälls auktion

Auktion De Vinnande Bidragen UllSM 2023

KilArena – program under Får the Power 2023

På KilArena kommer du under Fårfesten kunna köpa råull, titta på fårklippning, beundra garner som spunnits i Spinn-SM och beundra Sveriges vackraste ullfällar.

KilArena är öppen under fredagen 3 – lördag 4 mars, kl 10-17.

Vägbeskrivning till KilArena från Sannerudsskolan, gå vänster, fortsätt rakt i rondellen, under viadukten, tag första till vänster, följ tussris och skyltar, ca 700 m.

Fredag 3 mars kl 10-17

Spinn-SM

Utställning av det garn som deltagit i SM i spinning.

Råullsmarknad

I samarbete med Värmlands Fåravelsförening. Presentation och försäljning av olika rasers ull till att spinna, tova och dekorera med. Även trädgårdull kommer att finnas till försäljning.

 Observera att du inte får ta med otvättad ull (råull) in i Sannerudsskolans lokaler!

Ull och blommor

Florist Annika Frykebrant, Kil. Blommor + ull = Hantverksdesign! Det vet jag nu, blommor och ull jobbar väldigt bra ihop! En ny värld av idéer har kommit till mig! På Sannerudsskolan kommer det att finnas spår av mitt floristskapande. Fram till kl. 14 visar Annika och ger tips om hur ull och blommar kan arrangeras tillsammans.

Fårklippning och djurhantering, kl 13:00-14:30

Här får du veta mer om fårklippning för bästa ullkvalitet både med maskin och för hand. Du kommer att få  lära dig mer om ullkunskap/-sortering och klövvård.   Du får också veta mer om djurhantering och fårpsykolog  – att jobba med djuren inte mot dem.

Morgan Isaksson, ny fårklippare i Värmland som vill gärna ha fler kunder i närområdet. Telefonnummer: 070 760 73 93

Giambattista Paltrinieri, norsk fårklippare som också arbetar i Värmland. GBS Klipperi, telefonnummer: +47 403 83 298.

Odla med ull, ca kl 14:30

Annelie Engkvist berättar om hur ull funkar i odling. Fårull är en fantastisk resurs att använda i trädgårdsodlingen, som fukthållande täckmaterial, som ogräshindrande kant, som naturlig växtskyddsåtgärd och som sinnlig förnimmelse. Annelie Engkvist från Grobo köksträdgård i Gräsmark har använt fårull i många odlingar och projekt. Här får vi höra hennes tips till alla som vill använda ull i trädgården. Hemsida

Lördag 4 mars kl 10-17

En dag i föreningen Ullviljas regi.

Spinn-SM

Utställning av det garn som deltagit i SM i spinning.

Ullakuten, kl 10:00-12:00

Alan Waller och Kia Gabrielsson Beer svarar på alla ullfrågor. Fällar från pristagarna i Ull-SM kommer att användas som demonstration.

Rösta på finaste ullfällen, kl 10:00-12:00

Folkets Val! Rösta på finaste ullfällen av de vinnande fällarna med info om ras etc. men inte om ägaren. Folkets Val meddelas i samband med auktionen.

Ullvilja och EWA, European Wool Association, kl 10:00-14:00

Information om föreningen Ullvilja och EWA, European Wool Association av Roger Bush och andra föreningsmedlemmar.

Vinnarna i Ull-SM presenteras samt auktion på vinnande fällar, kl 14:00-17:00

Vinnarna av Ull-SM presenteras, liksom Folkets Val.
Auktion på tävlande fällar, på plats och digitalt. Länk till den digitala auktionen kommer att finnas på ullvilja.se och farfestikil.com.

Förklaringar till de olika klasserna i Ull SM 2022


Välkommen att delta med din ull i SM! Som deltagare får du en bedömning av din ull från några av Sveriges skickligaste ullexperter med olika kompetensområden.
Sedan får du chans att sälja ullen på auktion antingen på plats i Kil efter prisutdelningen eller efteråt på Tradera. Du kan även delta med din ull utan att sälja den.

Tidigare har vi skapat de olika klasserna utifrån vilken ull som har deltagit, men i år har vi som en nyhet att ha fasta klasser och kategorier. Dessa är grundade utifrån vilka ulltyper som deltagit tidigare år. Om det blir många i en
klass så blir det ännu större ära för den som har vunnit och utifrån det kanske vi skapar en delning på något sätt inför nästa år. Blir det däremot väldigt få deltagande fällar i en klass dvs färre än 5, kommer vi däremot att slå ihop
klasserna i någon rättvis form. Om det visar sig när vi tar emot och anonymiserar din ull att den passar bättre in i en annan klass än den du har anmält till så kan vi flytta den för att den ska hamna i ett bättre sammanhang.
Ex om du har anmält en fäll till en vit klass och vi finner pigmenterade fibrer i den så kommer den att bli bättre mottagen hos våra kunniga domare om den har överförts till en pigmenterad klass. All eventuell flytt ska alltså vara för din ulls bästa.

Genom att du skickar in din ullfäll har du accepterat att vi kan flytta din ull till en klass som den passar bättre in i än det som du anmälde den till.

Domarna ser sedan din ull i ett anonymt skick så ingen kan misstänka att någon blivit favoriserad pga tidigare meriter eller vänskapsband.

Med lamm menas ett djur som tidigare inte har varit klippt oavsett ålder vid klippningen.
Med får menas all annan ull oavsett om det kommer från tacka eller bagge.
Med Crossbred menas en korsning mellan Merino och en ursprunglig ras som kanske skedde för flera hundra år sedan eller alldeles nyligen. De flesta får som har Crossbredull har lång svans så en korsning mellan Åsenfår och Finull blir således inte en Crossbred utan en korsning inom Lantrasgruppen.
Leicesterfår är inte ett Lantrasfår, men deras ull stämmer bättre in där varför den bedöms tillsammans med Gotlandsfårens ull.

Nytt för i år är även att ha en kategori för Merinoull. Jämtlandsfåret är en modern Merinokorsning men ullen är av Merinotyp så därför har vi nu gjort en ny Kategori där den växande skaran av Poll Merinodjur får samsas med
Jämtlandsfår
Hoppas att våra förklaringar ska underlätta för ditt tävlingsdeltagande.

Förklaring till klasserna PDF
Klasslista pdf

Ull-SM 2022

Anmälan om deltagande öppen från nu oktober – 31 december 2022
Inskickade ullfällar ska vara oss tillhanda tidigast 16 januari/senast 31 januari 2023
Vinnare presenteras Lördag 4 mars 2023 i samband med Fårfest i Kil

Ull-auktion sker på inskickad ull om så önskas, se nedan


Till dig som är fårägare eller som har intresse för ullfällar
Välkommen att delta i årets Ull-SM!
Vare sig du har egna får och därmed tillgång till egna klippta fällar eller intresserad av ull genom andras ullfällar, är du välkommen att anta utmaningen att delta i årets Ull-SM! Detta är ett sätt att få veta mer om vilken ullkvalitet dina får, eller den ull du inskaffat, besitter.

Det är femte året som arrangemanget Ull-SM och SM i handspinning drivs i föreningen Ullviljas regi. Ett sätt att lyfta ullen och kunskapen är att utmana fårullsintresserade och handspinnare att delta i dessa två SM. Läs mer om föreningen på www.ullvilja.se .

Du kan skicka in höstull, vårull eller helårsull för att delta i Ull-SM, max två fällar per ras, nyklippta eller klippta tidigare. Som hel fäll räknas fäll inklusive lårull, exklusive buk-, ben- och huvudull (det fjuniga.) Fällarna studeras, i anonymt skick, noga av en jury som består av några av Sveriges skickligaste ullkunniga och resultaten presenteras Lördag 4 mars 2023 i samband med eventet ”Fårfest i Kil”.
En första, andra och tredjepristagare utses. Dock får samtliga fällar ett skriftligt protokoll med juryns utlåtande. Om du vid anmälan även medger försäljning av din/dina fällar, kommer medaljörerna säljas på ullauktion i direkt anslutning till prisutdelningen. Övriga fällar auktioneras ut på Tradera. Vid förra årets auktion såldes fällar för 350-3.000 kr/st.

Om du istället anger att du önskar ha ullen i retur ombesörjer vi detta mot portokostnad men du kan också välja att själv hämta den på plats i Kil 4 mars, utlämning kan ske efter avslutad ullauktion.

Du kan skicka in max 2 fällar per ras vilket betyder att du t.ex kan skicka oss 2 fällar finull + 2 fällar
rya + 2 fällar leicester osv.


Vill du delta?
Du anmäler ditt deltagande genom att maila till ullsm@ullvilja.se och betalar in anmälningsavgiften till Ullvilja på swishkonto 123 674 14 66 eller till bankgiro 286-5939, märk med ullsm och ditt namn.

Ull SM är en möjlighet för medlemmarna i föreningen att få sina ull-fällar bedömda av kunniga domare. Utlåtandet ger ett svar på fällens kvalitet, som i sin tur är en viktig viktig återkoppling för uppfödaren i avelsarbetet och i djurskötseln.
För köparen av ull och/eller livdjur är dokumentet en objektiv beskrivning och bedömning av ullen. En bra värdering av ullen är en viktig grund för de kommersiella förutsättningarna.
Nya medlemmar erbjuds möjligheten att gå med i föreningen redan nu för en avgift om 200:-. Medlemskapet gäller då för slutet av 2022 och hela 2023 och skall vara föreningen tillhanda innan årsskiftet.

Avgiften för bedömningen är 100:- per fäll och kostnad för ev återsändande av fäll/fällar tillkommer.

Välkommen med ditt/dina bidrag hälsar vi i Ullviljas styrelse!

Ull-SM och SM i handspinning kommer framöver att förläggas i anslutning till ull-arrangemang på olika platser i landet. Ansvarar du idag för ett ull-arrangemang och tror dessa SM skulle vara intressant att stå värd för, kontakta
info@ullvilja.se för vidare diskussion.

Info Ull-SM 2022

Blankett för anmälan av ull 2022