Årsmöte för Ullvilja ideell förening

Torsdag 20 april kl 18 på zoom

Anmäl dig via e-post till info@ullvilja.se

Angående motioner: Enligt Ullviljas stadgar ska motioner till ett årsmöte vara styrelsen tillhanda senast 31/1. Men eftersom årsmötet lagts i april i år och kallelsen går ut först nu tycker vi ändå att det bör finnas en möjlighet att skicka in motioner.
Har du ett förslag på motion, skicka den till styrelsen senast 31/3! E-posta motionen till info@ullvilja.se

Kallelse med dagordning
Ekonomiska rapporter
Bokslut 2022
Verksamhetsberättelse 2022

Föregående årsmötesprotokoll 2022

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *