Gemensam plattform för svensk ull

Nämnden för hemslöjdsfrågor ser behov av en gemensam plattform för svensk ullnäring där kompetens och erfarenheter samlas och samverkar.

Nämnden för hemslöjdsfrågor tillsatte 2019 en nationell utvecklare med fokus på hållbarhets- och ullnäringsfrågor. Så här långt i utvecklingen ser Nämnden för hemslöjdsfrågor liksom många andra aktörer behovet av en gemensam plattform för ullnäringen i landet. En arena för information, fortbildning och kunskap, affärskontakter, forskning, innovation och konsumentvägledning. Områden som forskning, innovation, internationella kontakter och möjligheter till samverkan utvecklas snabbt i vår omvärld.
Läs hela artikeln

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *