Auktion på SM fällar

Ingen har väl missat att Medaljörerna kommer att presenteras på Får festen i Kil!
De fällar som får medalj kommer att auktioneras ut direkt på plats i Kil.
Hela lördagen är det aktiviteter i Kils arena 10-17. se programmet

De som inte kan delta fysiskt ges möjlighet att se auktionen på Youtube.
Man kommer även att kunna lägga Bud. Mer info hur detta går till senare.
Fällarna som inte får pris och ska säljas kommer att läggas ut på Tradera.
Ullfälls auktion

Auktion De Vinnande Bidragen UllSM 2023

KilArena – program under Får the Power 2023

På KilArena kommer du under Fårfesten kunna köpa råull, titta på fårklippning, beundra garner som spunnits i Spinn-SM och beundra Sveriges vackraste ullfällar.

KilArena är öppen under fredagen 3 – lördag 4 mars, kl 10-17.

Vägbeskrivning till KilArena från Sannerudsskolan, gå vänster, fortsätt rakt i rondellen, under viadukten, tag första till vänster, följ tussris och skyltar, ca 700 m.

Fredag 3 mars kl 10-17

Spinn-SM

Utställning av det garn som deltagit i SM i spinning.

Råullsmarknad

I samarbete med Värmlands Fåravelsförening. Presentation och försäljning av olika rasers ull till att spinna, tova och dekorera med. Även trädgårdull kommer att finnas till försäljning.

 Observera att du inte får ta med otvättad ull (råull) in i Sannerudsskolans lokaler!

Ull och blommor

Florist Annika Frykebrant, Kil. Blommor + ull = Hantverksdesign! Det vet jag nu, blommor och ull jobbar väldigt bra ihop! En ny värld av idéer har kommit till mig! På Sannerudsskolan kommer det att finnas spår av mitt floristskapande. Fram till kl. 14 visar Annika och ger tips om hur ull och blommar kan arrangeras tillsammans.

Fårklippning och djurhantering, kl 13:00-14:30

Här får du veta mer om fårklippning för bästa ullkvalitet både med maskin och för hand. Du kommer att få  lära dig mer om ullkunskap/-sortering och klövvård.   Du får också veta mer om djurhantering och fårpsykolog  – att jobba med djuren inte mot dem.

Morgan Isaksson, ny fårklippare i Värmland som vill gärna ha fler kunder i närområdet. Telefonnummer: 070 760 73 93

Giambattista Paltrinieri, norsk fårklippare som också arbetar i Värmland. GBS Klipperi, telefonnummer: +47 403 83 298.

Odla med ull, ca kl 14:30

Annelie Engkvist berättar om hur ull funkar i odling. Fårull är en fantastisk resurs att använda i trädgårdsodlingen, som fukthållande täckmaterial, som ogräshindrande kant, som naturlig växtskyddsåtgärd och som sinnlig förnimmelse. Annelie Engkvist från Grobo köksträdgård i Gräsmark har använt fårull i många odlingar och projekt. Här får vi höra hennes tips till alla som vill använda ull i trädgården. Hemsida

Lördag 4 mars kl 10-17

En dag i föreningen Ullviljas regi.

Spinn-SM

Utställning av det garn som deltagit i SM i spinning.

Ullakuten, kl 10:00-12:00

Alan Waller och Kia Gabrielsson Beer svarar på alla ullfrågor. Fällar från pristagarna i Ull-SM kommer att användas som demonstration.

Rösta på finaste ullfällen, kl 10:00-12:00

Folkets Val! Rösta på finaste ullfällen av de vinnande fällarna med info om ras etc. men inte om ägaren. Folkets Val meddelas i samband med auktionen.

Ullvilja och EWA, European Wool Association, kl 10:00-14:00

Information om föreningen Ullvilja och EWA, European Wool Association av Roger Bush och andra föreningsmedlemmar.

Vinnarna i Ull-SM presenteras samt auktion på vinnande fällar, kl 14:00-17:00

Vinnarna av Ull-SM presenteras, liksom Folkets Val.
Auktion på tävlande fällar, på plats och digitalt. Länk till den digitala auktionen kommer att finnas på ullvilja.se och farfestikil.com.

Förklaringar till de olika klasserna i Ull SM 2022


Välkommen att delta med din ull i SM! Som deltagare får du en bedömning av din ull från några av Sveriges skickligaste ullexperter med olika kompetensområden.
Sedan får du chans att sälja ullen på auktion antingen på plats i Kil efter prisutdelningen eller efteråt på Tradera. Du kan även delta med din ull utan att sälja den.

Tidigare har vi skapat de olika klasserna utifrån vilken ull som har deltagit, men i år har vi som en nyhet att ha fasta klasser och kategorier. Dessa är grundade utifrån vilka ulltyper som deltagit tidigare år. Om det blir många i en
klass så blir det ännu större ära för den som har vunnit och utifrån det kanske vi skapar en delning på något sätt inför nästa år. Blir det däremot väldigt få deltagande fällar i en klass dvs färre än 5, kommer vi däremot att slå ihop
klasserna i någon rättvis form. Om det visar sig när vi tar emot och anonymiserar din ull att den passar bättre in i en annan klass än den du har anmält till så kan vi flytta den för att den ska hamna i ett bättre sammanhang.
Ex om du har anmält en fäll till en vit klass och vi finner pigmenterade fibrer i den så kommer den att bli bättre mottagen hos våra kunniga domare om den har överförts till en pigmenterad klass. All eventuell flytt ska alltså vara för din ulls bästa.

Genom att du skickar in din ullfäll har du accepterat att vi kan flytta din ull till en klass som den passar bättre in i än det som du anmälde den till.

Domarna ser sedan din ull i ett anonymt skick så ingen kan misstänka att någon blivit favoriserad pga tidigare meriter eller vänskapsband.

Med lamm menas ett djur som tidigare inte har varit klippt oavsett ålder vid klippningen.
Med får menas all annan ull oavsett om det kommer från tacka eller bagge.
Med Crossbred menas en korsning mellan Merino och en ursprunglig ras som kanske skedde för flera hundra år sedan eller alldeles nyligen. De flesta får som har Crossbredull har lång svans så en korsning mellan Åsenfår och Finull blir således inte en Crossbred utan en korsning inom Lantrasgruppen.
Leicesterfår är inte ett Lantrasfår, men deras ull stämmer bättre in där varför den bedöms tillsammans med Gotlandsfårens ull.

Nytt för i år är även att ha en kategori för Merinoull. Jämtlandsfåret är en modern Merinokorsning men ullen är av Merinotyp så därför har vi nu gjort en ny Kategori där den växande skaran av Poll Merinodjur får samsas med
Jämtlandsfår
Hoppas att våra förklaringar ska underlätta för ditt tävlingsdeltagande.

Förklaring till klasserna PDF
Klasslista pdf

Ull-SM 2022

Anmälan om deltagande öppen från nu oktober – 31 december 2022
Inskickade ullfällar ska vara oss tillhanda tidigast 16 januari/senast 31 januari 2023
Vinnare presenteras Lördag 4 mars 2023 i samband med Fårfest i Kil

Ull-auktion sker på inskickad ull om så önskas, se nedan


Till dig som är fårägare eller som har intresse för ullfällar
Välkommen att delta i årets Ull-SM!
Vare sig du har egna får och därmed tillgång till egna klippta fällar eller intresserad av ull genom andras ullfällar, är du välkommen att anta utmaningen att delta i årets Ull-SM! Detta är ett sätt att få veta mer om vilken ullkvalitet dina får, eller den ull du inskaffat, besitter.

Det är femte året som arrangemanget Ull-SM och SM i handspinning drivs i föreningen Ullviljas regi. Ett sätt att lyfta ullen och kunskapen är att utmana fårullsintresserade och handspinnare att delta i dessa två SM. Läs mer om föreningen på www.ullvilja.se .

Du kan skicka in höstull, vårull eller helårsull för att delta i Ull-SM, max två fällar per ras, nyklippta eller klippta tidigare. Som hel fäll räknas fäll inklusive lårull, exklusive buk-, ben- och huvudull (det fjuniga.) Fällarna studeras, i anonymt skick, noga av en jury som består av några av Sveriges skickligaste ullkunniga och resultaten presenteras Lördag 4 mars 2023 i samband med eventet ”Fårfest i Kil”.
En första, andra och tredjepristagare utses. Dock får samtliga fällar ett skriftligt protokoll med juryns utlåtande. Om du vid anmälan även medger försäljning av din/dina fällar, kommer medaljörerna säljas på ullauktion i direkt anslutning till prisutdelningen. Övriga fällar auktioneras ut på Tradera. Vid förra årets auktion såldes fällar för 350-3.000 kr/st.

Om du istället anger att du önskar ha ullen i retur ombesörjer vi detta mot portokostnad men du kan också välja att själv hämta den på plats i Kil 4 mars, utlämning kan ske efter avslutad ullauktion.

Du kan skicka in max 2 fällar per ras vilket betyder att du t.ex kan skicka oss 2 fällar finull + 2 fällar
rya + 2 fällar leicester osv.


Vill du delta?
Du anmäler ditt deltagande genom att maila till ullsm@ullvilja.se och betalar in anmälningsavgiften till Ullvilja på swishkonto 123 674 14 66 eller till bankgiro 286-5939, märk med ullsm och ditt namn.

Ull SM är en möjlighet för medlemmarna i föreningen att få sina ull-fällar bedömda av kunniga domare. Utlåtandet ger ett svar på fällens kvalitet, som i sin tur är en viktig viktig återkoppling för uppfödaren i avelsarbetet och i djurskötseln.
För köparen av ull och/eller livdjur är dokumentet en objektiv beskrivning och bedömning av ullen. En bra värdering av ullen är en viktig grund för de kommersiella förutsättningarna.
Nya medlemmar erbjuds möjligheten att gå med i föreningen redan nu för en avgift om 200:-. Medlemskapet gäller då för slutet av 2022 och hela 2023 och skall vara föreningen tillhanda innan årsskiftet.

Avgiften för bedömningen är 100:- per fäll och kostnad för ev återsändande av fäll/fällar tillkommer.

Välkommen med ditt/dina bidrag hälsar vi i Ullviljas styrelse!

Ull-SM och SM i handspinning kommer framöver att förläggas i anslutning till ull-arrangemang på olika platser i landet. Ansvarar du idag för ett ull-arrangemang och tror dessa SM skulle vara intressant att stå värd för, kontakta
info@ullvilja.se för vidare diskussion.

Info Ull-SM 2022

Blankett för anmälan av ull 2022

SM i handspinning 2022


Öppet för anmälan från 11 september – 2 oktober
Inskickade bidrag måste vara oss tillhanda senast 4 december
Bidrag & vinnare presenteras sista veckan i Januari 2023


Till dig som spinner för hand
Välkommen att delta i årets SM i handspinning!

Vare sig du är nybörjare eller har fördjupade kunskaper i att spinna med ull och andra fiber, så är du välkommen att anta utmaningen att delta i årets SM i handspinning!
Det är femte året som arrangemanget SM i handspinning & Ull-SM drivs i föreningen Ullviljas regi. Syftet med föreningen Ullvilja är att främja och utveckla förädlingen av ull med fokus på svensk fårull och ett sätt är att
utmana handspinnare och fårägare/fårullsintresserade att anta de olika utmaningar som ges årligen genom dessa två SM. Läs mer om föreningen på www.ullvilja.se .

Utmaningen i att handspinna ska framför allt ses som en personlig utveckling även om de som tolkat utmaningen på bästa sätt koras av en jury och resultaten presenteras i januari 2023. Samtliga deltagare får sitt
garn skickat i retur tillsammans med ett skriftligt utlåtande från juryn under februari-mars 2023.

Vill du delta?

Det finns två olika klasser/uppgifter och du väljer en av dem eller båda två.

Kategori Poll Merino läs mera utförligt här
Kategori fantasi läs mera utförligt här
Anmälningsblankett för SM i Handspinning


Även i år har vi mycket fina priser!
Guldmedaljörerna får inte mindre än varsin Fantasia spinnrock ifrån Kromski, vilken är en mycket uppskattad och älskad rock. Silver/bronsmedaljörer får ett par kardor med 72 TPI, också ifrån Kromski som även dem är mycket uppskattade och sköna att arbeta med.Vi hoppas givetvis att du fortsätter att vara medlem i föreningen för att stödja vårt arbete.
Håll utkik på Ullviljas hemsida samt på Facebook där anmälningsblankett kommer att finnas.
Observera att utskick av material sker efter sista anmälningsdag.

Välkommen med ditt/dina bidrag önskar vi i Ullviljas styrelse!

Ull-SM och SM i handspinning kommer framöver att förläggas i anslutning till ull-arrangemang på olika platser i landet, eller digitalt, beroende på hur pandemin förhåller sig.
Ansvarar du idag för ett ull-arrangemang och tror dessa SM skulle vara intressant att stå värd för, kontakta info@ullvilja.se för vidare diskussion.

Pressmeddelande 2022-09-07


Ny riksorganisation bildad med syfte att stärka samverkan för svensk ull Den 6 september bildades Arena Svensk Ull – ekonomisk förening, en ny riksorganisation med målet att öka användningen av svensk ull. Föreningens första stämma hölls på Hushållningssällskapet Västra i Skara. En historisk händelse som samlar företag och organisationer från hela branschen med intresse i den svenska ullen.

I föreningen finns redan alla led representerade; lammproducenter, fårklippare, ullinsamlingsstationer, industri, spinnerier, ullförsäljare, hemslöjd, rådgivning och utbildning. Uppslutningen har varit stor och redan nu har 16 företag och organisationer ansök om och beviljats medlemskap.
Målen med den nya organisationen är att stärka samverkan för svensk ull i alla led och man kommer bland annat arbeta för en fungerade logistik och bidra till lösningar för att möjliggöra insamling, klassificering och försäljning av svensk ull.
– På senare år var det varit ett enormt engagemang för den svenska ullen och det är en stor fördel att vi nu kan samla styrkorna och öka samarbetet, säjer Karin Granström, Hushållningssällskapet Västra, en av drivkrafterna inför uppstarten.

Styrelsen som valdes på stämman har en bred förankring inom hela sektorn. Till ordförande i den nya organisationen valdes Christian Lundell, vd på Nordiska Textilakademin, Borås.

Styrelsen Arena Svensk Ull
Ordförande: Christian Lundell, vd på Nordiska Textilakademin, Borås.
Kassör: Mats Pettersson, lammproducent och vd på Hushållningssällskapen Gotland
Sekreterare: Maria Jacobsson, verksamhetschef Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Gudrun Haglund-Eriksson, lammproducent i Närkesberg och ordförande i Svenska Fåravelsförbundet
Hans Bulthuis, egenföretagare på Ullkontoret Gotland
Roger Bush egenföretagare Wålstedts Ullspinneri, Dalafloda, ordförande förening Ullvilja
Håkan Johansson, Svenska Fårklipparförbundet
Rebecca Josefsson, produktingenjör på Woolpower AB, Östersund

För mer information, kontakta:
Karin Granström, Hushållningssällkapet Västra Mobil: 070-257 67 60
karin.granstrom@hushallningssallskapet.se


Christian Lundell, ordförande Arena Svensk Ull Mobil: 0739-602626
christian@nordiskatextilakademin.se

Ullveckan 2022

Mellan den 4 till den 10 september på går den digitala Ullveckan.

Ullveckan samarrangeras av Hemslöjden, Föreningen Ullvilja och Svenska Fåravelsförbundet i syfte att sprida kunskap om svensk ull och dess användningsområden.

Varje dag den 4–10 september presenteras ett nytt program med föreläsningar, filmer och panelsamtal. Det blir utbildning och fortbildning.

Ullveckans programpunkter och livesändningar

Söndag 4/9 – Arena för svensk ull
Måndag 5/9 – Ullvilja, utbildningar inom ullområdet
Tisdag 6/9 – Fåravelsförbundet presenterar sig
Onsdag 7/9 – Hemslöjden om häftet Om ull
Torsdag 8/9 – Hemslöjden om Ulliga tekniker
Fredag 9/9 – Projektdag; olika projekt inom ullområdet presenteras
Lördag 10/9 – Presentation av Årets Spinn-SM och spinn den längsta tråden.

Ullveckans UllQuiz

Var med och tävla om fina priser!  Vi har skapat ett quiz med får- och ulltema. Varje dag släpps en ny fråga. När Ullveckan är slut mejlar du in dina svar för att delta i utlottningen av priserna.

Tävlingssvaren skickas till tavling@hemslojden.org senast 12 september och fem vinnare dras veckan efter tävlingens slut.

Priserna är sponsrade av Svensk Hemslöjd, Mora Hemslöjd och Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund.

Lyckat ULL-SM med ullauktion på Tradera.

Även hösten 2021 (okt.) anordnade föreningen Ullvilja ett Ull-SM med inte mindre än 98 deltagande fällar. Fällarna var indelade i 14 likartade tävlingsklasser. Kia Gabrielsson Beer hade sorterat alla inkomna fällar och gjort klassindelningen.

Även i år fick tävlingen ske utan publiknärvaro p.g.a. pågående pandemi. Ullfällarna fraktades till Vadsbro föreningsgård utanför Flen för granskning av de tre domarna, Alan Waller, James Bush och Barbro Nord. En stor lokal med bra ljusförhållanden var av vikt för att kunna utföra ett bra tävlingsarbete i dagarna tre.

Ullviljas organisatör Monika Hellberg gjorde ett fantastiskt jobb med logistik och genomförande. Efter tävlingen slut, sköttes sammanställningar, prisutdelningar och upplägg på auktionssajten Tradera, av familjen Bush på Wåhlstedts. Så till slut kunde slutauktionen hållas den 27 febr. 2022.

För att tävla i Ull-SM krävs medlemskap i Ullvilja. Gå gärna in på www.ullvilja.se och håll utkik efter kommande års tävlingsregler och vad som ytterligare händer inom föreningen. Fler medlemmar behövs för att värna om den svenska ullen.

[Best_Wordpress_Gallery id=”22″ gal_title=”UllSM 2021-2″]

Kallelse årsmöte, Ullvilja – ideell förening

Den 12 mars 2022 kl. 16.00. Digitalt

Styrelsen i den ideella föreningen Ullvilja, hälsar medlemmarna välkomna till det digitala årsmötet, 12 mars 2022, Kl 16,00.
Amnälan till info@ullvilja.se senast 1/3. Ni får då länken till mötet

Årsmötes dokument kommer finnas på www.ullvilja.se senast 1 mars. På hemsidan finner du också föreningens stadgar och information om medlemskap och kontaktuppgifter till styrelseledamöterna. Endast betalande medlemmar är röstberättigade om sådan fråga uppstår.

Årsavgiften är 200 kr. och den sätts in på bg 286-5939
eller Swish 123 674 14 66,  Ange din mailadress när du betalar!”

Välkommen
Styrelsen

Mötesdokument
Bokföringsrapporter
Bokslut 2021
Fotnot 2021
Kallelse och dagordning
Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsplan
Budget 2022