Välkomna att delta i Ull SM 23-24!

Anmälningen öppnar den 1 november och stänger på nyårsafton 31
december.

Det kostar 125 kr per fäll och du ska ha betalat in avgiften före du fyller i din
anmälan. Deltagaravgift betalas in till bankgiro 286-5939, glöm ej att ange namn vid inbetalning
Anmäl här
Ull SM är en möjlighet för medlemmarna i föreningen att få sina ull-fällar bedömda av kunniga domare. Utlåtandet ger ett svar på fällens kvalitet, som i sin tur är en viktig viktig återkoppling för uppfödaren i avelsarbetet och i djurskötseln.
För köparen av ull och/eller livdjur är dokumentet en objektiv beskrivning och bedömning av ullen. En bra värdering av ullen är en viktig grund för de kommersiella förutsättningarna.

Ny medlem

Ullen skickar du så att den är oss tillhanda i Kil mellan 15 till och med 31
januari. Mer instruktioner kommer om hur du bäst packar och skickar.

Ullen bedöms sedan i februari och i samband med Fårfesten i Kil som äger rum
i slutet av vecka 9 kommer medaljer och diplom att delas ut liksom
bedömningarna.

Ullen din kan antingen säljas på plats i Kil Arena eller senare på Tradera, men
du kan även få tillbaka din ull med bedömningen om du vill behålla den. Om
ullen inte blir såld kan den även skänkas till Ullvilja för att användas till nästa
års Spinn SM eller doneras till en skola som arbetar med ull. Hur du gör med
varje fäll fyller du i när du anmäler ullen.

Anmälan är digital här på vår hemsida och du fyller i ett formulär för varje
fäll som du vill delta med. På så sätt får varje fäll en egen rad så att det blir
enkelt att pricka av fällen när den anländer.

Du kan delta med två fällar i varje klass och i år är det 37 klasser som det
går att anmäla sig till. Om det blir färre än åtta fällar i en klass kommer vi att
sammanföra den klassen med annan ull som liknar så mycket som möjligt för
att få en rättvis bedömning.
Klass lista
Bedömningen är indelad i tre delar

Första är rena fakta såsom fällens vikt, klipptid, fiberlängd och annat viktigt.
Andra delen är sådant som kan påverkas genom avel och urval vilket är olika
för de olika klasserna.
Tredje delen är i vilket skick som ullen presenteras. Är den välklippt eller är det
mycket småskräp t ex så bedöms detta här.

Tre domare går igenom ullen enskilt fäll för fäll och registrerar utan att
rådgöra med varandra sina bedömningar av fällens beskaffenhet. Sedan läggs
poängen ihop och vi får fram de som fått mest poäng och på så sätt har
vunnit.
Ullen kan vara renrasig eller från korsningsdjur. Leta rätt på den klass som
stämmer in på din ull och för att det ska vara lättare att förstå de olika
klassindelningarna följer här förklaringar klass för klass.

Första kategorin är Merino

Här har vi delat på vit och pigmenterad ull från Jämtlandsfåren då det finns en
hel del av båda delarna som brukar delta i SM och då ska de få sina egna
bedömningar.
Om ett lamm har en Poll Merinofar och Jämtlandsmor så räknas det till
Jämtlandsfår så endast renrasiga Poll Merino ska anmälas till Poll
Merinoklassen.

Så har vi den lilla kategorin Crossbred

som verkligen borde bli större med fler deltagande fällar utifrån många
handspinnares intressen. Vi hoppas få in ull från fina Texelfår då den ullen har
en alldeles speciell plats på marknaden. Ostfriesare och Svartnosfår har varit
med sedan SM startade, men behöver bli fler deltagare för att kunna ha sina
egna klasser. Ni som har de raserna bör gå samman och se till att era fina får
blir bedömda i egna klasser genom att påminna varandra om att anmäla sig!
I klasserna vit respektive pigmenterad crossbred hamnar korsningar mellan
lantraser och andra ex Finull x Dorset, Texel x Finull eller om det inte blir 8
fällar av de rasspecifika klasserna.

Så kommer vi då till det svenska guldet…våra Lantrasklasser.

I alfabetisk ordning kommer då Finullen först och det är vår förhoppning och
stora önskemål att denna fantastiska fårras ska få ha fyra egna klasser. Det
har hittills inte hänt, men kanske kan de bli så nu? Peppa varandra ni som har
Finullsfår så att det blir många många finullsfällar inskickade.

Gutefåren har lyst med sin frånvaro. Varför? undrar vi i SM kommittén. Vi kan
ha glömt, men så vitt vi minns har det endast varit med korsningar med Gute
och det är ju synd. Kom igen nu Gutefårägare och chocka oss genom att
anmäla två fällar per gård! Vi vill se mycket fin guteull i Kil!

Så har vi klassen Päls. Den finns både med lamm och får, vit och pigmenterad,
och här platsar du in med din Leicester, Gotland eller korsningar dem emellan.
Tänk gärna på att vårull av Gotlandstacka kan vara en dröm för en spinnare då
den har den där förtjusande bottenullen som inte bör finnas i lammullen. Glöm
alltså inte bort tackorna.

Så har vi då den rasen som har tagit Ull SM till sitt hjärta. Ryafåret. Vår mest
hotade lantras där ullen är viktig i avelsarbetet har varit så bra på att skicka in
sina änglafällar i olika kulörer till SM: Heder åt dessa fårägare och fortsätt så!

Lantras Lamm Vit, Får Vit, Lamm Pigmenterad och Får Pigmenterad är till för
de korsningar som kan ha den mest ljuvliga ull som inte platsar i rastypiska
klasser samt för de klasser där det blir för få deltagande fällar. Kommer det
endast in fyra pigmenterade fällar från finullslamm t ex så hamnar de här i
detta uppsamlingsheatet. Även korsningar mellan Allmogefår och andra
lantraser ex Klövsjö x Finull, Rya x Fjällnäsfår eller Gute x Dala Päls kommer
hit, så här kan det spreta väldigt!

Allmogefår hari år fått en klass för varje underavdelning och vår förhoppning
är att varje klass ska kunna delta utan att sammanföras med andra. Är det
färre än åtta fällar så kommer de att hamna i Allmoge Får eller Lammklassen
liksom korsningar inom Allmogeraserna ex Klövsjö x Fjällnäsfår, Gestrike x
Helsinge eller Dala Päls x Svärdsjö.

Hoppas att du har klart för dig att Ull SM är en spännande, rolig och lärorik
upplevelse att delta i och vi som jobbar med detta gör det idéellt för att vi
anser att detta är något som behövs. Nu kommer vi även att få besök av flera
utländska ullkännare som ska studera SM och prisutdelningen på plats i Kil,
men mer om detta senare.

Välkommen med din anmälan och väl mött i Kil vecka 9!

Kia Gabrielsson Beer för Ull SM kommittén inom Ullvilja

EWA – Website of the European Wool Association.

Welcome to the Website of the European Wool Association.

Detta är en länk till den Europeiska ullföreningen här finns det bl.a. en karta över vart det finns ullrelaterade företag. Spinnerier, tvätterier, m.m.
Tar gärna kontakt för att få din verksamhet ut i Europa. contact@europeanwoolassociation.org

”Your cooperation is needed here. Anyone who produces European Wool in Europe, processes it industrially or in small manufactories, refines it, markets it or promotes innovations with European Wool,… are very welcome to register themselves, their company or their organisation in our network map. This can easily be done by clicking on the ”Add – Button” at the bottom right.

The goal is to build a network for wool produced and processed in Europe.

It would be great if you could upload a descriptive picture with your name, your company and/or organisation, your contact details and your website.”

https://www.europeanwoolassociation.org/seite/613916/directory-of-wool.html

Årsmöte för Ullvilja ideell förening

Torsdag 20 april kl 18 på zoom

Anmäl dig via e-post till info@ullvilja.se

Angående motioner: Enligt Ullviljas stadgar ska motioner till ett årsmöte vara styrelsen tillhanda senast 31/1. Men eftersom årsmötet lagts i april i år och kallelsen går ut först nu tycker vi ändå att det bör finnas en möjlighet att skicka in motioner.
Har du ett förslag på motion, skicka den till styrelsen senast 31/3! E-posta motionen till info@ullvilja.se

Kallelse med dagordning
Ekonomiska rapporter
Bokslut 2022
Verksamhetsberättelse 2022

Föregående årsmötesprotokoll 2022

Ull-SM vinnarna 2022-2023

Presentation av vinnade fällar hitta hittar ni på YouTube (de första 50 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=e0V2BlGOOc0

Bland de 129 inskickade fällarna fördelandes medaljerna till….

Klass Crossbread
Brons: Lena Lindberg C4
Silver: Birgitta L Andersson C1
Guld: Birgitta L Andersson C4

Klass Lantras
Brons: Marie Rydin-Alveskog L9
Silver: Birgitta L Andersson L14
Guld: Harriet Edeholt Öberg L 8

Klass Lantras Allmoge Får
Brons: Yvonne Stafås Sörlie LAF 4
Silver:
Guld: Sofia Ståhl LAF 2 och Anja Lunnerfjord LAF 3

Klass Lantras Allmoge Lamm
Brons: Charlotta Lindqvist LAL 1
Silver: Ann-Christin Andersson LAL 5
Guld: Ann-Christin Andersson LAL 2

Klass Lantras Finull Lamm Vit
Brons: Titti Strömne LFLV 1
Silver: Titti Strömne LFLV 8
Guld: Tina Smedberg LFLV 7

Klass Lantras Pigmenterad
Brons: Harriet Edeholt Öberg LFP 1
Silver: Lena Lindberg LFP 2
Guld: Tina Smedberg LFP 6

Klass Lantras Päls Lamm Pigmenterad
Brons:
Silver: Eva Sund LPLP 4 och Kari Lewin LPLP6
Guld: Eva Sund LPLP 7

Klass Lantras Päls Lamm Vit
Brons: Birgitta E Göransson LPLV 2
Silver: Kari Lewin LPLV 6
Guld: Carina Jäkentalo LPLV 7

Klass Lantras Rya Får Pigmenterad
Brons: Annika Wahreus LRFP 5
Silver: Karin Fransson LRFP 6
Guld: Karin Fransson LRFP 2

Klass Lantras Rya Får Vit
Brons: Dorthe Haubor Nielsen LRFV 2
Silver: Katarina Lindström LRFV 1
Guld: Birgitta Alexandersson LRFV 6

Klass Lantras Rya Lamm Pigmenterad
Brons: Karin Fransson LRLP 1
Silver: Anna Berggren LRLP 11
Guld: Katarina Lindström LRLP 13

Klass Lantras Rya Lamm Vit
Brons: Katarina Lindström LRLV 11
Silver: Ann Nilsson LRLV 3
Guld: Birgitta Alexandersson LRLV 4

Klass Merino Jämtlandsfår Pigmenterad
Brons: Carina Jäkentalo MJP 2
Silver: Birgitta L Andersson MJP 1
Guld: Birgitta Ericsson MJP 3

Klass Merino Jämtlandsfår Vit
Brons: Carina Jäkentalo MJV 11
Silver:
Guld: Anna Hedendahl MJV 15 och Carina Jäkentalo MJV 5

Klass Merino Poll Merino
Brons: Kulla Gård i Nye MPM 5
Silver: Carina Alfredsson MPM 2
Guld: Birgitta L Andersson MPM 4

Auktion på SM fällar

Ingen har väl missat att Medaljörerna kommer att presenteras på Får festen i Kil!
De fällar som får medalj kommer att auktioneras ut direkt på plats i Kil.
Hela lördagen är det aktiviteter i Kils arena 10-17. se programmet

De som inte kan delta fysiskt ges möjlighet att se auktionen på Youtube.
Man kommer även att kunna lägga Bud. Mer info hur detta går till senare.
Fällarna som inte får pris och ska säljas kommer att läggas ut på Tradera.
Ullfälls auktion

Auktion De Vinnande Bidragen UllSM 2023

KilArena – program under Får the Power 2023

På KilArena kommer du under Fårfesten kunna köpa råull, titta på fårklippning, beundra garner som spunnits i Spinn-SM och beundra Sveriges vackraste ullfällar.

KilArena är öppen under fredagen 3 – lördag 4 mars, kl 10-17.

Vägbeskrivning till KilArena från Sannerudsskolan, gå vänster, fortsätt rakt i rondellen, under viadukten, tag första till vänster, följ tussris och skyltar, ca 700 m.

Fredag 3 mars kl 10-17

Spinn-SM

Utställning av det garn som deltagit i SM i spinning.

Råullsmarknad

I samarbete med Värmlands Fåravelsförening. Presentation och försäljning av olika rasers ull till att spinna, tova och dekorera med. Även trädgårdull kommer att finnas till försäljning.

 Observera att du inte får ta med otvättad ull (råull) in i Sannerudsskolans lokaler!

Ull och blommor

Florist Annika Frykebrant, Kil. Blommor + ull = Hantverksdesign! Det vet jag nu, blommor och ull jobbar väldigt bra ihop! En ny värld av idéer har kommit till mig! På Sannerudsskolan kommer det att finnas spår av mitt floristskapande. Fram till kl. 14 visar Annika och ger tips om hur ull och blommar kan arrangeras tillsammans.

Fårklippning och djurhantering, kl 13:00-14:30

Här får du veta mer om fårklippning för bästa ullkvalitet både med maskin och för hand. Du kommer att få  lära dig mer om ullkunskap/-sortering och klövvård.   Du får också veta mer om djurhantering och fårpsykolog  – att jobba med djuren inte mot dem.

Morgan Isaksson, ny fårklippare i Värmland som vill gärna ha fler kunder i närområdet. Telefonnummer: 070 760 73 93

Giambattista Paltrinieri, norsk fårklippare som också arbetar i Värmland. GBS Klipperi, telefonnummer: +47 403 83 298.

Odla med ull, ca kl 14:30

Annelie Engkvist berättar om hur ull funkar i odling. Fårull är en fantastisk resurs att använda i trädgårdsodlingen, som fukthållande täckmaterial, som ogräshindrande kant, som naturlig växtskyddsåtgärd och som sinnlig förnimmelse. Annelie Engkvist från Grobo köksträdgård i Gräsmark har använt fårull i många odlingar och projekt. Här får vi höra hennes tips till alla som vill använda ull i trädgården. Hemsida

Lördag 4 mars kl 10-17

En dag i föreningen Ullviljas regi.

Spinn-SM

Utställning av det garn som deltagit i SM i spinning.

Ullakuten, kl 10:00-12:00

Alan Waller och Kia Gabrielsson Beer svarar på alla ullfrågor. Fällar från pristagarna i Ull-SM kommer att användas som demonstration.

Rösta på finaste ullfällen, kl 10:00-12:00

Folkets Val! Rösta på finaste ullfällen av de vinnande fällarna med info om ras etc. men inte om ägaren. Folkets Val meddelas i samband med auktionen.

Ullvilja och EWA, European Wool Association, kl 10:00-14:00

Information om föreningen Ullvilja och EWA, European Wool Association av Roger Bush och andra föreningsmedlemmar.

Vinnarna i Ull-SM presenteras samt auktion på vinnande fällar, kl 14:00-17:00

Vinnarna av Ull-SM presenteras, liksom Folkets Val.
Auktion på tävlande fällar, på plats och digitalt. Länk till den digitala auktionen kommer att finnas på ullvilja.se och farfestikil.com.