Förklaringar till de olika klasserna i Ull SM 2022


Välkommen att delta med din ull i SM! Som deltagare får du en bedömning av din ull från några av Sveriges skickligaste ullexperter med olika kompetensområden.
Sedan får du chans att sälja ullen på auktion antingen på plats i Kil efter prisutdelningen eller efteråt på Tradera. Du kan även delta med din ull utan att sälja den.

Tidigare har vi skapat de olika klasserna utifrån vilken ull som har deltagit, men i år har vi som en nyhet att ha fasta klasser och kategorier. Dessa är grundade utifrån vilka ulltyper som deltagit tidigare år. Om det blir många i en
klass så blir det ännu större ära för den som har vunnit och utifrån det kanske vi skapar en delning på något sätt inför nästa år. Blir det däremot väldigt få deltagande fällar i en klass dvs färre än 5, kommer vi däremot att slå ihop
klasserna i någon rättvis form. Om det visar sig när vi tar emot och anonymiserar din ull att den passar bättre in i en annan klass än den du har anmält till så kan vi flytta den för att den ska hamna i ett bättre sammanhang.
Ex om du har anmält en fäll till en vit klass och vi finner pigmenterade fibrer i den så kommer den att bli bättre mottagen hos våra kunniga domare om den har överförts till en pigmenterad klass. All eventuell flytt ska alltså vara för din ulls bästa.

Genom att du skickar in din ullfäll har du accepterat att vi kan flytta din ull till en klass som den passar bättre in i än det som du anmälde den till.

Domarna ser sedan din ull i ett anonymt skick så ingen kan misstänka att någon blivit favoriserad pga tidigare meriter eller vänskapsband.

Med lamm menas ett djur som tidigare inte har varit klippt oavsett ålder vid klippningen.
Med får menas all annan ull oavsett om det kommer från tacka eller bagge.
Med Crossbred menas en korsning mellan Merino och en ursprunglig ras som kanske skedde för flera hundra år sedan eller alldeles nyligen. De flesta får som har Crossbredull har lång svans så en korsning mellan Åsenfår och Finull blir således inte en Crossbred utan en korsning inom Lantrasgruppen.
Leicesterfår är inte ett Lantrasfår, men deras ull stämmer bättre in där varför den bedöms tillsammans med Gotlandsfårens ull.

Nytt för i år är även att ha en kategori för Merinoull. Jämtlandsfåret är en modern Merinokorsning men ullen är av Merinotyp så därför har vi nu gjort en ny Kategori där den växande skaran av Poll Merinodjur får samsas med
Jämtlandsfår
Hoppas att våra förklaringar ska underlätta för ditt tävlingsdeltagande.

Förklaring till klasserna PDF
Klasslista pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *